Verzekering

Annuleringsverzekering
Op vakantie gaan is voor veel mensen een prettig gebeuren. Heerlijk een tijdje weg om te ontspannen in een mooie en/of verrassende omgeving. Dat dit zorgeloos verloopt zal in de meeste gevallen van toepassing zijn.

Hoe klein de kans ook is, kan er altijd wat gebeuren. Een van de deelnemers kan ziek of werkeloos worden, de auto begeeft het of er zijn ander minder prettige zaken. In zo’n geval is het goed om een annuleringsverzekering te hebben afgesloten. In veel situaties dekt de verzekering de annuleringskosten en zorgt voor een correcte financiële afhandeling. Ook de niet genoten vakantiedagen worden vaak vergoed. Dat geeft rust in een vervelende situatie.

Easyatent werkt samen met Allianz verzekeringen (een van de grootste van Europa).

Wat kost een ALLIANZ annuleringsverzekering?

Rekenvoorbeeld bij een reissom van € 1.500,-

Verzekeringspremie: 6,0% van € 1.500,- € 90,-
Poliskosten: € 5,- € 5,-
Assurantiebelasting: 21% van (€ 90,- + € 5,-) € 19,95
Totaal: € 114,95


In het boekproces bij stap 2 kun je heel eenvoudig een annuleringsverzekering afsluiten.

Wat is de Covid-19 dekking op onze Annuleringsverzekering?
Met onze Covid-19 dekking ga je met extra bescherming op reis en weet je van tevoren waar je aan toe bent. Hieronder in het kort de extra dekking die wij gratis op onze kortlopende en doorlopende annuleringsverzekering bieden*.

✅Annuleringskosten als je corona krijgt vlak voor vertrek. Dit op basis van een positieve test.
✅Annuleringskosten als je in quarantaine moet omdat je in contact bent geweest met iemand die corona heeft.
✅Vergoeding van niet gebruikte vakantiedagen op bestemming vanwege opname in het ziekenhuis door Covid-19.
✅Je betaalt geen extra premie voor de Covid-19 dekking.
*De Covid-19 dekking is alleen geldig voor landen met een groen of geel reisadvies.

In welke gevallen kan er ook aanspraak gemaakt worden op de annuleringsverzekering
✅Overlijden, ernstige ziekte of ongeval van jezelf of een medeverzekerde.
✅Overlijden, ernstige ziekte of levensbedreigend ongeval van een familielid in de eerste, tweede of derde graad.
Familieleden 1e graad: Partner, (schoon)ouders, kinderen en partners van je kinderen.
Familieleden 2e graad: Kleinkinderen, grootouders, broers, zwagers en (schoon)zussen.
Familieleden 3e graad: Ooms, tantes, neven, nichten, overgrootouders, achterkleinkinderen.
✅Huurwoning toegewezen (Als je onverwacht een huurwoning ter beschikking krijgt waarvan de huur ingaat óf tijdens de reis óf in de periode van 30 dagen vóór aanvang van de reis).
✅Beëindiging van relatie (Je moet dit wel kunnen aantonen. Bijvoorbeeld door de echtscheidingspapieren, ontbinding van het geregistreerd partnerschap, of een uitschrijving uit het basisregister van de gemeente waaruit blijkt dat jullie niet meer op hetzelfde adres wonen).
✅Vergoeding op basis van niet-genoten vakantiedagen (Hierbij krijg je bij het afbreken van de reis ook de niet genoten vakantiedagen vergoed, tot maximaal het bedrag op je polisblad. In alle gevallen geldt dat de reden in de voorwaarden moet staan).
✅Afbreken van de reis: vergoeding op basis van de volledige reissom (vergoeding: pro rata) (Hierbij krijg je bij het afbreken van de reis ook de volledige reissom vergoed, tot maximaal het bedrag op je polisblad. In alle gevallen geldt dat de reden in de voorwaarden moet staan).
✅Vergoeding bij vertreksvertraging (Bij vertraging van het openbaar vervoer (boot, bus, trein of vliegtuig) op de heenreis vanuit Nederland heb je recht op een vergoeding.
Vertraging:
8-20 uur : 1 dag vergoeding
20-32 uur : 2 dagen vergoeding
32 uur vertraging of meer : 3 dagen vergoeding

In de bijlage vindt u de voorwaarden van de annuleringsverzekering.