Algemene voorwaarden

Easyatent Nederland is een verkoopagentschap van Easyatent Kroatië. Bij het afsluiten van een reisovereenkomst zijn de volgende boekingsvoorwaarden van toepassing.

Artikel 1. Boeking

 1. U kunt zowel telefonisch als online boeken. De boeking is definitief zodra u telefonisch akkoord gaat. Hiervan krijgt u een bevestiging per e-mail. Als u online boekt, dan is uw boeking definitief zodra u op bevestigen heeft geklikt.
 2. Na uw telefonische of online boeking ontvang u van ons een bevestiging per e-mail. Deze bevestiging dient tevens als factuur. Ontvangt u deze e-mail niet binnen vijf werkdagen nadat de boeking is gedaan, dan dient u telefonisch contact met ons op te nemen.
 3. Easyatent behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande notificatie veranderingen aan te brengen op de website en/of in haar aanbod.
 4. Kennelijke fouten en kennelijke vergissingen in de reserveringsbevestiging en/of op de website binden Easyatent niet. Dergelijke fouten en vergissingen zijn fouten en vergissingen die – vanuit het perspectief van de gemiddelde reiziger – op het eerste gezicht als zodanig kenbaar zijn of zouden moeten zijn. Indien partijen niet tot elkaar kunnen komen hebben beiden het recht de te annuleren.
 5. De hoofdboeker van de reis moet minimaal 21 jaar zijn op het moment van boeken, en is hoofdelijk aansprakelijk voor alle medereizigers die worden aangemeld. Alle correspondentie wordt gevoerd via het adres van de hoofdboeker.
 6. Het maximum aantal personen in een bungalowtent is 6. Het aantal bedden in de bungalowtent is afgestemd op 5 personen. Bij gebruik van de bungalowtent door 6 personen, wordt er een bed bijgeplaatst. Het maximum aantal personen in een safaritent of stacaravan is afhankelijke van het type. Dit staat op de website aangegeven.
 7. Een bijzettent kan niet gebruikt worden om het maximum aantal personen per accommodatie te overschrijden. Op sommige camping is het gebruik van een bijzettentje toegestaan, maar dient u hier apart ter plaatse een toeslag voor te betalen aan de camping.
 8. Easyatent streeft ernaar altijd te kunnen voorzien in een parkeerplek naast de accommodatie. Helaas is dit niet altijd mogelijk. In die gevallen kan men de auto nabij de accommodatie parkeren of in ieder geval bij de centrale parking van de camping.
 9. Er zijn campings die geen reserveringen accepteren van een reisgezelschap bestaande uit enkel jongeren of groepen. Wij houden ons daarom het recht voor, om die reserveringen te weigeren.

Artikel 2. Betalen

De volgende betalingsvoorwaarden zijn van toepassing

 1. Je aanbetaling bij de boeking is slechts € 99,-  (te voldoen binnen 7 dagen na reservering).
 2. Op 1 maart 2024 hoeft je pas de resterende aanbetaling (20%) te voldoen
 3. De restantbetaling hoeft pas 50 dagen voor aankomst betaald te worden.
 4. Belangrijk: bij reservering binnen 50 dagen voor aankomst in de accommodatie dient de gehele reissom direct te worden voldaan.
 • Indien de aanbetaling en/of restant van de reissom niet binnen de gestelde termijn is voldaan, behoudt Easyatent zich het recht voor de boeking ter stond te annuleren en is de aanmelder aansprakelijk voor de annuleringskosten (zie art. 3, lid 2).
 • Bij nalatige betaling komen alle kosten, zowel de gerechtelijk als de buitengerechtelijke kosten, voor rekening van de aanmelder, inclusief de wettelijke rente over het nog openstaande bedrag vanaf de maand na de betalingsdatum, zoals vermeld op de reserveringsbevestiging.
 • Indien u gebruikt maakt van een aanbieding, dan geldt de aanbieding alleen als u tijdig betaalt. Door het niet tijdig betalen vervalt de korting, niet de boeking.
 • Bij latere aankomst in de accommodatie of vroeger vertrek dan gereserveerd, vindt geen restitutie plaats.

Artikel 3. Annuleren of wijzigen

 1. Reserveringen kunnen alleen schriftelijk worden geannuleerd.
 2. Annuleringskosten:
  1. Bij annuleringen tot 50 dagen voor de aankomst worden er geen kosten in rekening gebracht.
  2. Bij annuleringen tussen 50 en 28 dagen voor aankomst in de accommodatie wordt 60% van de reissom in rekening gebracht.
  3. Bij annuleringen tussen 27 en 1 dag voor aankomst in de tent wordt 90% van de reissom in rekening gebracht.
  4. Bij annuleringen op de dag van aankomst in de accommodatie wordt de volledige reissom in rekening gebracht.
 3. Voor wijzigingen die binnen 10 dagen na de boekingsdatum worden aangebracht, worden geen kosten berekend.
 4. De hoofdboeker kan tot 8 weken voor aankomst in de accommodatie wijzigingen in de reserveringen laten aanbrengen.
  De wijzigingskosten zijn € 25,-.
 5. Op wijzigingen die een gedeeltelijke annulering inhouden, zijn voor dat gedeelte de annuleringsvoorwaarden van toepassing.
 6. Indien de gereserveerde periode tijdens het verblijf op de camping wordt verlengd, dient u het extra verblijf op de camping te betalen, volgens de in brochure vermelde prijzen. Hierbij kan geen aanspraak worden gemaakt op de eventuele aanbiedingen.
 7. Wij adviseren u om bij de reservering een annuleringsverzekering af te sluiten. De premie bedraagt 6% van de reissom, € 5,- poliskosten en 21% assurantiebelasting (over premie en poliskosten). De verzekering wordt ondergebracht bij Allianz.

Artikel 4. Beschikbaarheid accommodatie

 1. Indien Easyatent de gereserveerde accommodatie niet kan aanbieden, dan krijgt de aanmelder hiervan direct bericht. De aanmelder krijgt indien mogelijk een zo gelijkwaardig mogelijk alternatief aangeboden, zonder verhoging van de reissom. Indien de aanmelder hiervan geen gebruik maakt, zal Easyatent  alle ontvangen bedragen terstond terugbetalen.
 2. Als u met twee of meer gezinnen op vakantie gaat, wilt u wellicht graag naast elkaar staan. Of u wilt het liefst een schaduwrijke plaats, of dicht bij het zwembad. Een voorkeur kunt u op geven bij reservering. Uiteraard doen wij ons uiterste best om uw verzoek in te willigen. Wij kunnen echter niet garanderen dat aan uw voorkeur ook daadwerkelijk voldaan kan worden. Vroeg boeken of het feit dat u al jaren met Easyatent reist, geeft helaas geen garantie dat de voorkeur ingewilligd kan worden.

Artikel 5. Aankomst, verblijf en vertrek

 1. De aankomsttijd is tussen 16.00 uur en 20.00 uur. De vertrektijd is tussen 08.00 uur en 10.00 uur. Vroegere aankomst is op eigen risico. Bij verwachte verlate aankomst dient u dit rechtstreeks telefonisch aan de gereserveerde accommodatie te melden. Bij geen gehoor dient u telefonisch contact op te nemen met Easyatent. Is hieraan niet voldaan, dan blijft de accommodatie maximaal 24 uur gereserveerd.
 2. Voor alle reserveringen geldt dat bij latere aankomst of vervroegd vertrek, u het bedrag van de gehele gereserveerde periode verschuldigd bent.
 3. Bij aankomst wordt aan de gasten van de accommodatie een waarborgsom gevraagd voor de gereserveerde accommodatie. Deze borgsom wordt bij vertrek volledig terugbetaald, indien de accommodatie in dezelfde staat als bij aankomst wordt achtergelaten.
 4. Eventuele schade, vermissing en/of schoonmaakkosten zullen met de borgsom worden verrekend.
 5. In alle landen betaalt u toeristenbelasting. Rekent u hiervoor ca. € 1,50 per dag per persoon. Kinderen zijn vaak gratis of half geld. In Kroatië betaalt u op enkele campings een zgn. registration fee van € 1,- per persoon (dit is per verblijf, dus niet per dag). Soms betaalt u een borgsom voor bijvoorbeeld een plastic toegangskaart voor het zwembad.

Artikel 6. Klachten

 1. Indien u een klacht heeft over de accommodatie, dient u deze eerst voor te leggen aan onze medewerker ter plaatse, teneinde deze in staat te stellen de klacht onmiddellijk op te lossen. Indien u samen niet tot een oplossing komt, dient u contact op te nemen met het hoofdkantoor van Easyatent, zodat wij zo snel mogelijk tot een oplossing kunnen komen. Easyatent tracht vervolgens binnen 48 uur de klacht op te lossen. Wij wijzen u erop dat het opnemen van contact met Easyatent buiten kantooruren uitsluitend bedoeld is voor dringende zaken en ernstige klachten.
 2. Klachten dienen uiterlijk binnen 7 dagen na de laatste overnachting in de accommodatie van Easyatent schriftelijk te worden ingediend.
 3. Indien u nalaat uw klacht tijdens uw verblijf telefonisch of schriftelijk bij Easyatent  te melden, vervalt uw eventuele recht op schadevergoeding. Van uw klacht dient in een schriftelijke rapportage te zijn opgenomen.
 4. Indien u op eigen initiatief en zonder overleg met Easyatent de accommodatie vroegtijdig verlaat, vervalt uw recht op eventuele schadevergoeding.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

 1. Easyatent kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor verlies, diefstal, schade of letsel berokkend aan of door gebruikers van de via Easyatent geboden accommodatie, hoe deze schade of dit letsel ook is ontstaan.
 2. Deelname aan activiteiten, georganiseerd op of door de camping, geschieden geheel voor eigen risico.
 3. Gebruikers van de door Easyatent geboden accommodatie, dienen zich te houden aan de gedragsregels welke door de campinghouder voor op zijn terrein aanwezige gasten zijn vastgesteld.
 4. De gebruikers van de door Easyatent geboden accommodatie die hinder of overlast opleveren of op kan gaan leveren, kan eventueel, na waarschuwing, uit de accommodatie verwijderd worden en uitgesloten van verder verblijf in de accommodatie door de vertegenwoordiger ter plaatse van Easyatent, dit zonder recht van terugbetaling.
 5. Medewerkers van Easyatent op de camping zijn niet gerechtigd om enige uitspraak te doen aangaande aansprakelijkheid van de zijde van Easyatent.
 6. Huisdieren zijn in de bungalowtenten van Easyatent toegestaan, mits het is toegestaan op de camping. Huisdieren zijn niet toegestaan in safaritenten en stacaravans.
 7. De gebruikers van de door Easyatent geboden accommodatie zijn aansprakelijk voor eventuele brandschade aan de tent die is ontstaan door kampvuur of barbecue en/of gasfornuis.
 8. Indien een medewerker van Easyatent door ziekte of andere dringende redenen verhinderd is zijn/haar werk te doen zal Easyatent  zo spoedig mogelijk voor vervanging zorg dragen. In het geval dit niet direct geregeld kan worden, accepteert Easyatent geen aansprakelijkheid voor eventueel hieruit voortvloeiende kosten.
 9. Ook zijn wij niet verantwoordelijk voor invloeden van buitenaf zoals o.a. weersomstandigheden, bouwactiviteiten ter plaatse, ongedierte, geluidsoverlast, werking van campingfaciliteiten (o.a. zwembad en WIFI) en omstandigheden waarvoor de verantwoording ligt bij de campingeigenaar. Voor sommige faciliteiten of activiteiten van de camping kan een (kleine) bijdrage gelden. Geplaatste foto’s en tekeningen dienen om een impressie te geven van de bestemming en/of accommodatie. Hieraan kunnen geen rechten ontleend worden. Voor gevallen waarin deze Reis- en Boekingsvoorwaarden niet voorzien, beslist de directie.
 10. Easyatent is niet gehouden tot restitutie van de reissom aan de aanmelder in geval van overmacht. Onder overmacht moet in ieder geval worden verstaan, zonder uitputtend te zijn: het uitroepen van de noodtoestand in het gebied waarin de camping is gelegen, dreiging van bosbranden, het uitbreken van besmettelijke ziekten die voor mens en/of dier gevaarlijk kunnen zijn (b.v BSE, varkenspest en MKZ) en dreigend overstromingsgevaar.

Artikel 8. Slotbepalingen

 1. De vakanties uit deze brochure, hoe luxe en comfortabel ook, blijven kampeervakanties. Speciaal voor mensen die nog nooit hebben gekampeerd, is het van belang zich goed te realiseren dat onze campings in zijn algemeenheid zijn volgeboekt in de maanden juli en augustus. Wanneer rust en privacy de eerste eisen zijn die u aan uw vakantie stelt, adviseren wij u om deze maanden te mijden. Een vakantie in het buitenland betekent ook andere mensen en gewoontes, een andere cultuur en andere normen en waarden. Dit is iets om bij uw verwachtingen rekening mee te houden.
 2. Het Nederlands recht is van toepassing op de overeenkomsten die op basis van deze verkoopvoorwaarden zijn gesloten, worden gewijzigd of aangevuld, tenzij op grond van dwingende regels ander recht van toepassing is.